sobota, 20 lipca
Shadow

Kancelaria patentowa: czym się zajmuje?

Kancelaria patentowa to miejsce, w którym świadczone są usługi między innymi dla wynalazców. Kancelaria patentowa zajmuje się udzielaniem szeroko pojętej pomocy prawnej z zakresu własności intelektualnej. Biuro patentowa udziela pomocy jednostkom organizacyjnym, podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym.

Na jaką pomoc można liczyć?

Rzecznik patentowy to zawód wykonywany zarówno przez absolwentów prawa jak i uczelni technicznych. Uprawnienia do pracy rzecznik patentowy zdobywa na aplikacji rzecznikowskiej. Wyniesiona ze studiów i aplikacji wiedza pozwala na to, aby rzecznik patentowy występował w imieniu klienta przed urzędnikami Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Patentowy RP to miejsce, w którym wynalazca może uzyskać patent. Patent może obowiązywać nie tylko na terenie Polski, wynalazki mogą zostać zastrzeżone także w trybie europejskim i międzynarodowym. W tym drugim przypadku patent może zostać zgłoszony za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego; w załatwieniu formalności może pomóc radca patentowy.

Dlaczego warto korzystać z usług radcy patentowego?

Ochrona patentu wiąże się z koniecznością przygotowania szeregu dokumentów. Ich przygotowaniem może się zająć radca patentowy. Radca patentowy ma wiedzę i kompetencję pozwalające na poprawne przygotowanie dokumentacji; pomoc, której udzieli radca to gwarancja, że zgłoszonemu wynalazkowi przyznana zostanie ochrona patentu. Ochrona patentu kosztuje minimum 500 zł.

Więcej na ten temat osoby zainteresowane mogą przeczytać w naszym poprzednim artykule.