niedziela, 16 czerwca
Shadow

Dlaczego warto uzyskać patent?

Własność intelektualna i przemysłowa podlega w wielu krajach (również w Polsce) ochronie prawnej. Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego potwierdza patent. W Polsce jest on przyznawany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro patentowe to miejsce, do którego można się zwrócić z prośbą nie tylko o uzyskanie patentu. Biuro patentowe może pomóc również w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie wzorów użytkowych.

Usługi, które świadczą biura patentowe

Oferta biura patentowego skierowana jest do firm i osób potrzebujących pomocy prawnej w zgłaszaniu swojego wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Biuro patentowe służy również pomocą tym firmom czy osobom fizycznym, którzy zamierzają podjąć walkę z nieuczciwą konkurencję. O pomoc prawną do biura patentowego mogą zgłosić się również osoby czy firmy, których celem jest zastrzeżenie swojego znaku towarowego: hasła, logo, logotypu, znaku, czyli wszystkich symboli i znaków, które pozwalają na odróżnienie danego produktu bądź usługi od innych.

Czym jeszcze zajmuje się biuro?

Zakres usług, których wykonanie może zostać powierzone biurowi patentowemu jest znacznie szerszy. Pracownicy biura patentowego mogą zająć się na zlecenie klientów między innymi przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji oraz zgłoszeniem patentu lub wzoru użytkowego nie tylko w trybie krajowym, ale także w trybie europejskim i międzynarodowym. W gestii biura leży także sporządzenie listów ostrzegawczych do podmiotów naruszających wzór użytkowy lub patent.