sobota, 20 lipca
Shadow

Czym zajmuje się kancelaria patentowa?

Jest bardzo mała liczba osób, które są w stanie odpowiedzieć na pytanie czym zajmuje się kancelaria patentowa. Z usług, które świadczy kancelaria patentowa nie korzysta się na co dzień. Klientami kancelaria patentowa są firmy i wynalazcy, którzy chcą opatentować swój wynalazek czy zastrzec swój znak towarowy.

Usługi wykonywane przez kancelarię

Rzecznik patentowy, którego zatrudnia kancelaria patentowa to osoba posiadająca dużą wiedzę z zakresu prawa. Jako rzecznik patentowy mogą pracować również absolwenci studiów technicznych. Warunkiem podjęcia przez nich pracy jako rzecznik patentowy jest odbycie aplikacji rzecznikowskiej. Radca patentowy może służyć pomocą podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym w zakresie ochrony własności intelektualnej. Radca patentowy posiada wiedzę i uprawnienia, które pozwalają mu w imieniu klienta występować przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie jeszcze kompetencje ma radca?

Radca patentowy, który zda europejski egzamin kwalifikacyjny zyskuje uprawnienia, które pozwalają mu na występowanie w imieniu klientów przed Europejskim Biurem Patentowym; jest spora liczba naukowców czy wynalazców, którzy mają patent również na terenie UE. Patent daje prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez pewien czas. Ochrona patentu nie trwa wiecznie; po 20 latach ochrona patentu wygasa. Ochrona patentu na 20 lat to spory wydatek, może to kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Osoby zainteresowane tym tematem zachęcamy do lektury naszego innego artykułu.